orb

  • mezinárodní kontakty a bohaté zkušenosti,
  • spolupráci s významnými interprety z celého světa,
  • zajištění kompletního právního servisu,
  • zabezpečení kulturně-společenských akcí, doprovodných akcí ke konferencím, seminářům apod.,
  • zajištění odpovídajících odborníků,
  • realizaci koncertních vystoupení, výstav a akcí,
  • zastoupení umělců při projednávání jejich koncertního angažmá v ČR a v zahraničí aj.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • příprava a realizace projektů, koncertů klasické hudby, doprovodných akcí, rautů „na klíč“
  • setkání s umělci
  • zajištění prvotřídních tlumočníků na pořádané akce

     Praha, Česká republika
     Email:    richards.group.cz@gmail.com
     Tel:       +420 724 161 251

     cont form