pi2

KONCERTY

Hudba maže veškeré překážky mezi světem zdravých a fyzicky omezených osob.

  • mají dlouhodobou tradici, pravidelně se konaly již více než před 200 lety, byly převážně věnovány na pomoc zdravotně postiženým, vdovám a sirotkům,
  • dnes jsou jen jednou z možností, jak pomoci těm, kteří to potřebují, zejména dětí,
  • jsou adresné – podporují vždy určitou oblast, konkrétní osoby, rodiny,
  • některé ze vstupenek jsou distribuovány zdarma nejenom těm, kteří by jinak na koncert nemohli přijít, ale i jako poděkování za přínos a pomoc potřebným, za významný příspěvek v rozvoji oboru,
  • z prodeje vstupenek, příspěvků, mecenášských darů, po úhradě nezbytných nákladů, pomáháme potřebným, a to nejenom formou peněžní pomoci, ale i například zabezpečením možnosti léčby aj.

     Praha, Česká republika
     Email:    richards.group.cz@gmail.com
     Tel:       +420 724 161 251

     cont form