NABÍZÍME
  • mezinárodní kontakty a bohaté zkušenosti
  • realizaci koncertních vystoupení, výstav a společenských akcí
  • spolupráci s významnými interprety z celého světa
  • zabezpečení kulturně-společenských akcí, doprovodných akcí ke konferencím, seminářům apod.
  • zajištění odpovídajících odborníků
  • zajištění kompletního právního servisu

     Praha, Česká republika
     Email:    richards.group.cz@gmail.com
     Tel:       +420 724 161 251

     cont form